Schedule

August 27: Tin Roof - Atlanta, Ga

September 1: Society Garden - Macon, Ga

September 15: Billys Clubhouse -Macon, Ga

October 21: RJ Rockers - Spartanburg, SC